ГЛАВА ОСМА ВИРТУАЛНА РЕАЛНОСТ В ОБРАЗОВАНИЕТО

Образованието е основата за процъфтяващо общество, като трансферът на знания е основен приоритет за всяко общество от самото начало. Хората постоянно търсят начини да направят трансфера на знания по-лесен, по-бърз и по-ефективен. В ерата на цифровите устройства имаме възможност за по-добро обучение с технология. Виртуалната реалност (VR) изглежда е естествената следваща стъпка за еволюцията на образованието. В ерата на цифровите технологии книгите се превръщат в електронни. Съвременните търсачки правят намирането на факти доста лесно. С няколко щраквания може да се открият отговори на много въпроси. Виртуалната реалност може да се използва за подобряване на образованието и ангажираността на учениците.

Високотехнологично обучение

VR е изключително добро решение за високо технически области на обучение като военната или медицинската индустрия. Например, най-важното предизвикателство за студентите по медицина, изучаващи анатомия, е изучаването на тялото в триизмерен образ и как различните системи се съчетават. Образованието за VR помага за преодоляването на тези проблеми.

Създаване на нова роля за учители с VR образование

Преходът от аналогови практики на преподаване към цифрови променя и начина, по който изглежда преподаването. Ролята на учителя ще се промени от доставяне на съдържание към улесняване на съдържанието. Учителите ще бъдат съсредоточени върху създаването на условия за изследване, вместо да предоставят готови знания. Подобно на всички приложения на виртуалната реалност, и в образоването те се реализират чрез софтуер, хардуер и специални стимулационни апарати.

VR и запомняне

Виртуалната реалност започва своето начало в сектора на развлечението, но с течение на времето обхваща всички сектори и започва да заема централно място. Основната цел на виртуалната реалност в образованието е да направи учебния процес по-ефективен и вълнуващ. VR симулациите осигуряват задълбочено разбиране на материала от учащия с по-нататъшното му приложение в реалния живот. Най-силното доказателство, че виртуалната реалност може да подобри образователната система, е в известен смисъл

човешкият мозък. Факт е, че мозъкът има тенденция да запомня 10% от това, което чете, 20% от това, което чува, и 90% от това, което прави или симулира.

VR и училище – статистика

Въпреки всички предимства, виртуалната реалност все още не е широко разпространена в образованието. Въпреки факта, че 97% от учениците биха искали да изучават някои курсове по VR, само 8% от училищата са тествали VR и около 11% планират да го използват през следващата година или две.

Характеристики на VR в образованието

Цялото практическо използване на VR в образованието може да бъде разделено на две основни групи: училищно/университетско обучение и обучение на работното място. Практическите приложения на VR могат да бъдат следните:

 • Виртуални разходки, екскурзии – най-често срещаното и очевидно използване на VR е предоставянето на възможност за виртуални посещения на отдалечени или физически недостъпни места.
 • Специално образование – за хора с физически увреждания, които изучават и изследват света чрез VR очила, това е чудесна възможност да се образоват.
 • Създаване на съдържание – най-често в момента за часовете по наука и история се създават курсове по виртуална реалност, въпреки че всъщност виртуалният формат може да се приложи към всяка тема.
 • Медицински програми – голяма част от инвестициите във VR обучение са насочени към обучение на студенти по медицина и персонал. Различните стажантски програми имат за цел да подготвят лекари и медицински сестри, а симулациите помагат да се практикуват различни клинични случаи и да се подобрят уменията.
 • Обучение – повечето студенти казват, че изучаването на сложен материал чрез практически задачи осигурява по-добро разбиране на предмета. VR може да осигури подходяща и управляема среда за всякакви видове обучение.
 • Дистанционно обучение – с VR онлайн обучението става по-удобно и дори може да осигури усещането за присъствие. Потенциално виртуалните класове имат шанс да се конкурират с традиционните училища, но само щом VR стане достъпна.
 • Дизайн – VR може да помогне на дизайна и моделирането да преминат към качествено различно ниво. Тази технология позволява създаването
 • на 3D модели, показвайки всички детайли и функции, редактиране, преобразуване и тестване във виртуална среда.
 • Набиране на студенти ученици – посещението на университет чрез виртуалната обиколка е чудесен шанс да се запознаете с учебния процес и живота в университета, докато избирате бъдещата „alma materˮ.

Образователен VR

Дистанционно обучение Платформа ZOOM

Zoom Video Communications (Zoom) е американска компания за комуникационни технологии, която осигурява videotelephony и онлайн чат услуги, чрез облак-базирана Peer-to-peer софтуерна платформа и се използва за телеконферентна връзка, телекомуникационна, дистанционно обучение, както и за социалните отношения. Бизнес стратегията на Zoom се фокусира върху предоставянето на по-лесен за използване продукт от конкурентите, както и икономия на разходи, които включват минимизиране на изчислителните разходи на ниво инфраструктура и висока степен на ефективност на служителите.

Какво предлага ZOOM?

 • Планиране на срещи с интеграция на календара с опции за напомняне;
 • Интегриране на Google или Exchange календар;
 • Лесно и облачно покритие във всички точки с таблет iPad, Android или Windows;
 • Лесно управление на директории;
 • Автоматично известяване с имейл;
 • Многоекранно видео и споделяне на екрана;
 • Опция с три екрана, която може да показва изглед на активни високоговорители, съдържание и галерия;
 • Безжично споделяне на екрана, огледално възпроизвеждане на ефир или кабелно споделяне на HDMI съдържание;
 • Споделяне на съдържание, включително видеоклипове със звук;
 • Корпоративно дистанционно управление;
 • Дистанционно управление на учебни виртуални стаи;
 • Управление по партиди;

Хардуер -ZOOM

C:\Users\Guest\Desktop\product-main-ptz kamera za distnaciono obuènie.png
C:\Users\Guest\Desktop\Foto kamera za dokumeti.png
C:\Users\Guest\Desktop\3dd697d537fa44efbf5f65e1cfbcef66.png
C:\Users\Guest\Desktop\fc6c4598bd5f41ff8b7d617fbc8fa1f0.png
C:\Users\Guest\Desktop\1d6269d9ffc84b8d84e0649b2df2bd0e.jpg

Източници за информация

https://zoom.us/

https://zoom.us/zoomrooms
https://www.youtube.com/watch?v=nldGntmE7mQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=l8UwTwjpE6E
https://www.youtube.com/watch?v=GAnkl17RvwU
https://www.youtube.com/watch?v=HbYHaNvCw9M
https://www.youtube.com/watch?v=QOUwumKCW7M
https://www.youtube.com/watch?v=kVrwzdCOHgU
https://www.youtube.com/watch?v=Ehd-VhuPiaE 

Дистанционно обучение – платформа Google Classroom

C:\Users\Guest\Desktop\изтеглен файл (1).jpg
https://lh3.googleusercontent.com/xKXBzjek1JlWf4VqsAL-jrvkQ7HuZ4TzHcqsjCGjsHdtLb_Mz8yAK5B1doNFX1hntMzr_x5Qnc_hbQZI4pRyBj0rN9iGhnBA9JnbiQ=w1440-v1

Google Classroom е безплатна уеб услуга, разработена от Google за училища, която има за цел да опрости създаването, разпространението и оценяването на задачи. Google Classroom интегрира документи, листове, слайдове, gmail и календар в платформа за управление на комуникацията между ученици и учители. Учениците могат да бъдат поканени да се присъединят към клас чрез личен код или автоматично да бъдат импортирани от училищен домейн. Учителите могат да създават, разпространяват и маркират задания. Всеки клас създава отделна папка в съответния потребителски диск, където ученикът може да подаде работа, която да бъде оценена от учителя.

Google е мощен инструмент за проектиране и разработка в e-Learning благодарение на Google Applications for Education. По същество Google Classroom дава на създателите на съдържание и преподавателите възможността да създадат свои библиотечни масиви за своите eLearning уроци, като ги прави достъпни от всяка точка и базирани в облачно пространство.Онлайн обучители и други професионалисти в областта на електронното обучение могат да създават задания в рамките на приложението и да ги разпространяват онлайн на своите обучаеми в рамките на секунди. След това обучаемите могат да изпълняват задачите чрез Google Docs и да ги изпращат на своите преподаватели само с едно щракване на бутона на мишката. Онлайн обучитителите и обучаващите могат да запазват копия на създадените от тях документи, след което да ги организират в персонализирани папки на Google Drive.

Google Classroom разполага със страница за задания, където учениците могат да преглеждат предстоящите задачи с конкретни срокове. По същия начин онлайн обучителите могат бързо и удобно да видят кой е изпълнил всяко задание и да предлагат конструктивна обратна връзка незабавно. Това позволява на студентите да получат необходимата им подкрепа веднага, за да могат да модифицират поведението на обучение и да получат правилната информация, необходима им за успешното придвижване напред с курса за електронно обучение.

Предимствата, които дава Google Classroom са много. Учителите в eLearning могат да доставят документи на своите ученици директно, както и да разпространяват файлове на други онлайн сътрудници, като създателите на съдържание на eLearning. Онлайн обучители могат да споделят връзки към онлайн ресурси, като видеоклипове, статии и сайтове, които могат да служат като допълнителни инструменти за електронно обучение. Данните могат да се събират от онлайн обучаеми, което улеснява получаването на обратна връзка и лична информация за учащите, които могат да се използват за подобряване на цялостното преживяване на електронното обучение.
Обучаемите могат да предоставят обратна връзка на своите съученици , като коментират задания и работят съвместно по задания. Те могат също да работят заедно или да извършват изследователски задачи чрез приложението Google Classroom. Други предимства на Google Classroom като безплатен LMS за електронно обучение са: разполага с бърза и удобна настройка. Обучителите могат да получават достъп до приложението и да започнат да споделят задания и материали за електронно обучение. Те могат да направят това, като добавят ученици или споделят уникален код, който позволява достъп до класа. Google Classroom е лесен за използване, което го прави идеален за професионалисти в eLearning от всички нива на опит. Наред с това пести време, като всичко е без хартия, така че не се губи време за физическо разпространение на документите и учащите могат да ги попълват направо онлайн, което прави по-удобно спазването на сроковете и вписването на eLearning в ежедневните им графици. Виртуалните обучаеми вече не трябва да изтеглят задания и онлайн обучителите просто да създават и разпространяват документи на своите обучаеми онлайн. Те също могат да оценяват и да предоставят обратна връзка за всички задачи и оценки с помощта на приложението Google Classroom. Подобрява сътрудничеството и комуникацията. Едно от най-забележителните предимства на използването на Google Classroom като безплатна система за управление на e-Learning е, че позволява рационализирано онлайн сътрудничество. Онлайн обучители могат да изпращат известия до своите обучаеми, за да стартират онлайн дискусия или да ги уведомяват за важни събития за електронно обучение. От друга страна, учащите имат възможност да предоставят обратна връзка на своите връстници, като публикуват директно в дискусионния поток в Google Classroom. По този начин, ако се нуждаят от помощ при дадена задача или искат да научат повече за даден предмет, те могат да получат незабавна подкрепа от своите виртуални класни тестове. По същество Google Classroom засилва социалното обучение аспект на онлайн образованието, позволяващ на учащите да се възползват от опита и уменията на своите връстници. Централизирано съхранение на данни – с Google Classroom всичко е на едно централизирано място. Учащите могат да преглеждат всички свои задачи в определена папка, инструкторите могат да съхраняват своите материали за електронно обучение и дейности за учебната година в облака и всички оценки могат да се преглеждат в приложението. Няма нужда да се притеснявате за изгубени документи или липсващи оценки, защото всичко е в този безплатен LMS. Бързо споделяне на ресурси – онлайн обучителите имат силата да споделят незабавно информация и онлайн ресурси със своите обучаеми. Вместо да се налага да актуализират курс за електронно обучение или да изпращат индивидуални имейли до всеки ученик, те могат просто да имат достъп до приложението Google Classroom и да разпространяват връзки към онлайн ресурси и допълнителни материали за електронно обучение, които могат да бъдат от полза за техните обучаеми. Това предлага на учениците възможност да получават своевременни актуализации, които се отнасят до текущия урок, така че те да могат по-добре да разберат предмета и да получат достъп до мултимедийни инструменти, които подобряват техния опит за електронно обучение.

Източници за информация

https://edu.google.com/intl/bg/products/classroom/?modal_active=none
https://www.youtube.com/watch?v=M6L-nZGIUTE
https://www.youtube.com/watch?v=IeMq39WSuu8
https://www.youtube.com/watch?v=4KPVT0TjCrc
https://www.youtube.com/watch?v=GmzgW4K8-0E
https://www.youtube.com/watch?v=EwNuSnVNeXY
https://www.youtube.com/watch?v=b0ZMLPpKbhA
http://www.ils-k12.org/laker_news/google_classroom_instructions
https://edu.google.com/products/classroom/
https://www.scmp.com/yp/discover/your-voice/competitions/article/3072903/what-would-google-classroom-and-zoom-say-each
https://www.wkbw.com/news/eye-on-education/student-led-movement-to-ban-google-classroom
https://clubz.bg/96477-prilojenieto_google_classroom_e_iztegleno_50_mln_pyti
https://siliconangle.com/2020/03/29/coronavirus-pandemic-drives-huge-demand-google-classroom-app/
https://siliconangle.com/2020/03/29/coronavirus-pandemic-drives-huge-demand-google-classroom-app/
https://www.businessinsider.com/google-classroom-app-spammed-with-one-star-reviews-by-students-2020-4
https://www.deccanherald.com/specials/google-classroom-meet-get-much-needed-new-features-10-more-languages-support-872824.html
https://www.institute-hr.com/

Образователна платформа за ученици от 4 до 16 годишна възраст – zSpace

zSpace е технологична фирма със седалище в Сан Хосе, Калифорния, която комбинира елементи на виртуална и добавена реалност в компютър. zSpace позволява на хората да взаимодействат със симулирани обекти във виртуална среда, сякаш са реални.

zSpace Studio позволява да се създават комплексни визуални модели и уроци с учебно съдържание по различни дисциплини от учебната програма. Така може да се създаде „живаˮ композиция, интегрирайки множество 3D модели в една сцена. Всеки от моделите е с предварително подготвени анотации на отделните елементи, от които е изграден, за да може да бъде ясно кой елемент какво представлява – полезно както за учениците, така и за учителя, тъй като улеснява тяхната работа при представянето на нов урок. Може да се анализират и сравняват паралелни обекти по форма, структура и функция в триизмерното виртуално пространство, което станциите на zSpace създават.

 • Анатомия – кръвни групи; части на тялото; органи – мозък, сърце, капиляри; системи – мускулна, скелетна, дихателна, нервна, кръвоносна, отделителна и др.;
 • Животни – над 400 различни животни/вкаменелости/скелети; повече от 60 от тези модели са дисектируеми;
 • Астрономия – планети, сателити, космическа апаратура;
 • Биология – човек, растения, клетка, микроорганизми и др;
 • Химия – предимно органични съединения;
 • Околна среда – природни явления и феномени;
 • История – фосили/артефакти/оръжия на труда/оръжия/архитектурни обекти (софтуерът е приложим основно в часовете, които са предвидени за материала по Антична и Праистория);
 • Механика – двигатели/ИТ системи/инструменти,устройства;
 • Растения;
 • Скулптури;
 • Транспортни средства: наземни, въздухоплавателни, мореплавателни.

Четири платформи с предварително подготвени уроци и материали за учителя са:

 • Newton’s Park – Физика (механика)
 • Franklin’s Lab – Физика (електротехника)
 • Curie’s Elements – Химия (неорганична)
 • Euclid’s Shapes – Математика (основи)

Образователен хардуер на zSpace

Интерактивна дъска, включително и за VR

Интерактивни дъски на водещия международен производител на интерактивна техника и оборудване – „GAOKE Group”. Интерактивните дъски GAOKE са базирани на инфраред технология – последно поколение при интерактивното оборудване. Това позволява писането по дъската със стилус, пръст, както и с други подходящи за целта обекти.Основното предимство на интерактивните се изразява в разнообразието от различни размери на интерактивната дъска – 82″/96″/104″/130″. Дизайнът на дъската е изключително изчистен и в същото време – модерен. Интерактивните дъски GAOKE вървят в комплект с презентационен и обучителен софтуер, който е богат на функции и възможности, пригодени за провеждането на учебния процес в класната стая. Презентационните софтуери са стандартизирани и могат да се ползват с различни модели на дъската. Освен това всички имат сходни функции и инструменти за работа в интерактивна среда. Софтуерът към интерактивните дъски GAOKE не изисква силна компютърна конфигурация, което го прави много подходящ и приложим за класната стая. Чрез софтуера на дъската може да се накарат учениците да направят неповторима презентация на тема, която ги интересува, може да се онагледи учебното съдържание, така че то да е ясно и достъпно за абсолютно всички в клас, както и да подготвят самостоятелно уроци и допълнителни учебни материали за работа в клас. Интерактивните дъски GAOKE са съвместими за работа и с външни софтуери и учебни приложения, вкл. софтуера mozaBook Classroom.

C:\Users\Guest\Desktop\GAOKE-ir-whiteboard-300x300.jpg

Апаратура за презентация на документи хартиен носител пред целия клас

C:\Users\Guest\Desktop\visualizer2.jpg

Интерактивен дисплей

Интерактивният дисплей е последно поколение интерактивна технология. Той работи на принципа „All-in-oneˮ, т.е. съчетава интерактивната дъска, проектора и компютъра в едно устройство. Предимствата на всички интерактивни дисплеи в класната стая са изключително качество на картината, модерен дизайн и удобство за учителя (отпада нуждата от допълнителни монтажи, премонтажи, поддръжка на проектори и пр.). Интерактивният дисплей разполага със специален софтуер, с който преподавателят може да създаде интерактивни уроци в класната стая или извън нея и след това да ги изпрати на учениците си (като .pdf, .pptx, .docx или видео формат). Интерактивните дисплеи работят на принципа на инфраред технология – това значи, че не са необходими допълнителни електронни писалки. Мобилност – обикновено интерактивният дисплей е монтиран на мобилна стойка с колелца и позволява ползването му в различни кабинети според случая (въпреки, че тук отново съветваме за максимална статичност, с оглед удобството на учителите и децата). Интерактивните дисплеи могат да бъдат и с вграден компютър. Това е опция, подходяща за случаите, когато няма налични компютри в училището. При наличието на такива обаче – те просто се свързват към дисплея посредством HDMI и USB кабел.

C:\Users\Guest\Desktop\slider-interaktivni-displei-union-interactive-1024x320.jpg

C:\Users\Guest\Desktop\interaktiven-display-multi-touch-funkciq-1-e1560625336409.png

Как изглеждат?

C:\Users\Guest\Desktop\101151987_3981531038556137_1363003670907584512_o.jpg
C:\Users\Guest\Desktop\90632550_3738421399533770_1551794314227482624_o.jpg

Образователно съдържание на zSpace

zSpace е богат инструмент за проучване и представяне на модели, който позволява на студентите да сравняват, разчленяват, анализират, измерват, анотират хиляди 3D модели от zSpace Model Gallery. Съществуват и софтуерни пакети за работа със zSpace® за създаване на учебни виртуални лаборатории, които са разгледани по-долу.

Newton’s Park

Newton’s Park позволява на учениците да създадат свой собствен експеримент или да използват симулационни експерименти, подготвени от zSpace, за да задълбочат познанията си по механика. Учениците имат възможност да взаимодействат с различни променливи фактори (околна среда, гравитация, предмети др.), за да изучават, анализират и тестват различни механични концепции и принципи.

Теми и области са:

 • Кинетична енергия;
 • Сили;
 • Насочено движение;
 • Енергия;
 • Научни методи и подходи;
 • Съпротивление.

Euclid’s Shapes

Euclid’s Shapes въвежда най-малките ученици в света на математиката. Децата се запознават с основните геометрични фигури, пропорциите и съотношенията между тях във виртуалното пространство. Освен това софтуерът Euclid’s Shapes помага на малките ученици да научат дробите по един интересен и разбираем начин, чрез визуалното им представяне под формата на „блокчетаˮ/„плочкиˮ, след което да извършват прости математически операции (събиране, изваждане, умножение и деление) с дроби.

Теми и области са:

 • Геометрични фигури;
 • Дробни числа;
 • Събиране, изваждане, умножение и деление;
 • Съотношение;
 • Пространствено възприятие.

BlocksCAD3D

BlocksCAD3D е инструмент за 3D моделиране в облак, който насърчава учениците да учат математика, изчислително мислене и концепции за кодиране чрез графична визуализация и проектиране на модели, които да бъдат отпечатани в 3D. BlocksCAD се основава на езика за програмиране с отворен код OpenSCAD, мощен и популярен език в общността на производителите на 3D. Неговият базиран на блок интерфейс прави програмирането достъпно за ученици 3-ти курс през гимназията. Те се учат

да пишат компютърна програма за описване на солиден 3D модел, като използват програмиране с BlocksCAD, както и да създават модели, докато изграждат геометрични умения и други математически умения.

BlocksCAD3D предлага:

 • 3D декартови координати;
 • Положителни и отрицателни числа;
 • Десетични знаци;
 • Твърди форми, като кубчета, сфери и цилиндри;
 • Геометрични трансформации, като транслация, въртене;
 • Отражение и мащабиране;
 • Операции, като обединение, разлика и пресичане;
 • Аритметика, включително ред на операциите;
 • Променливи за създаване на параметризирани модели;
 • Графични тригонометрични и параметрични функции;
 • Полярни координати.

Leopoly – моделиране и 3D принтиране със zSpace®

Leopoly осигурява лесна ранна подготовка за 3D моделиране във виртуална реалност и помага за създаването на персонализирани дигитални обекти за 3D принтиране. С Leopoly, всеки може да се превърне в 3D дизайнер. Учениците могат да разглеждат буквално хиляди 3D модели за вдъхновение, като могат да направят нещо самостоятелно или да работят в екип по даден проект, например, по създаването на конкретен макет. Това е най-добрият начин за учениците да се запознаят с 3D моделиране и процеса по 3D принтиране. Лесният за употреба интерфейс на Leopoly позволява на потребители от всякакви нива на подготовка да скулптурират, оформят и да споделят своите собствени идеи и дигитални обекти. Leopoly разполага с библиотека с 900 шаблона. Leopoly е съвместима с 3D принтери, като създадените модели и дигитални обекти могат да бъдат принтирани. Освен това могат да бъдат прехвърлени и в софтуера на zSpace Studio, където да послужат като макети за допълнителен анализ и изследване. 3D принтирането набира все по-голяма скорост и приложение в много сфери от нашия живот. Факт е, че то се използва при създаването на учебни макети, отделни компоненти на коли, мобилни къщи и дори – човешки тъкани. Безспорно 3D принтирането ще бъде нещо, което заобикаля ежедневието ни след известно време. Ето защо софтуерът на Leopoly, съчетан с работата във виртуална реалност, предоставя огромни позитиви. Чрез него децата се докосват до основите на процеси по дизайн, моделиране и отпечатване на изходящите макети и обекти.

WaveNG

WaveNG се използва за тренировка и обучение на заварчици със софтуера „WaveNGˮ и zSpace®. 1 минута работа с WaveNG се равнява на няколко часа в работилницата. Това спестява много пари от материали за обучение и персонал. Използването на zSpace, Wave NG от Mimbus предоставя на учениците практически обучения по заваръчни жестове, MAG и MMA, чрез поредица от упражнения и се извършва с ръчен симулатор за заваряване. Студентите получават мултисензорно обучение, което им позволява да заваряват от множество ъгли, използвайки очите, ушите и ръцете си, за да овладеят основите на заваряване. В сравнение с традиционното обучение за заваряване, учениците използват Wave NG изпитвате по-малко счупване и износване на оборудването, както има и по-малък риск от нараняване. Времето, необходимо за завършване на обучението, се намалява с 50% и училищата спестяват до 30% от разходите за консумативи.

WaveNG позволява:

 • Реалистични жестове с помощта на пасивни електродни дръжки или факли;
 • Трениране върху 30 см детайли;
 • Задълбочено проследяване и анализ на ъгли, скорост и дължина на дъгата;
 • Екологично и безопасно преживяване;
 • Проследяване и адаптиране на учебния път на студентите с помощта

Заваряване – демонстрация

Механика и автомобилостроене

Тук приложими са две софтуерни приложения за zSpace® – „VR Automotive Expertˮ и „VR Automotive Meachanicˮ. Всички автомобилни компоненти са обединени в един софтуер – без тонове желязо в класната стая, безопасно, удобно и ефективно обучение. Обучението се извършва чрез интерактивни симулации и текстови описания към виртуалните 3D модели.

Софтуер „VR Automotive Expertˮ

С него учениците се обучават и научават всичко за автомобила и неговите компоненти чрез 3D холограмни репрезентации, симулации и текстове.

Софтуер „VR Automotive Mechanicˮ

С него във виртуалния сервиз учениците практикуват и задълбочават усвоените познания, чрез виртуални упражнения и задачи по сглобяване, разглобяване и поправяне на различни автомобилни части.

Демонстрация

Геометрия и алгебра

Geogebra е свободно достъпен софтуер за часовете по геометрия и аналитична геометрия. Софтуерът разполага с режим на работа „3D Grapherˮ, който е интегриран за технологията на zSpace. Geogebra включва:

Тестване.

3D моделиране

Unity Programming помага на преподавателите да обучават учениците в създаването на нови zSpace модели и цели приложения в часовете по информационни технологии.

3D дизайн и принтиране

TinkerCAD е интуитивно, лесно за ползване приложение за 3D дизайн и принтиране. В комбинация със zSpace разработчиците са в състояние да визуализират своите дизайни и идеи под формата на виртуални 3D холограми. Tinkercad е безплатно, лесно за използване приложение за 3D дизайн, електроника и кодиране. Използва се от учители, деца, любители и дизайнери.

Химия

VIVED Chemistry е софтуер за zSpace, при който във  виртуална лаборатория се изучава химия с виртуална и добавена реалност. Софтуерът включва дейности и симулации, които допълват обучението по химия и природните науки. Симулациите, инструментите и темите включват:

 • Строеж на атома;
 • Интерактивна периодична таблица;
 • Строеж на молекулата;
 • Молекулен визуализатор;
 • Молекулярно разпадане;
 • Ядрен разпад;
 • Свързване;
 • Състояния на материята;
 • Междумолекулни сили;
 • Свойства на газа;
 • Интерактивно рН;
 • Концентрация и разтворимост;
 • Реакции.

Демонстрация

Анатомия на човешкото тяло

Изучаването на човешкото тяло и анатомичните системи като 3D холограми е възможно, чрез използването на Human Anatomy Atlas в комбинация със zSpace за самостоятелна и персонализирана подготовка и помощ при правилното и точно изследване и изучаване на човешкото тяло и това, как отделните му части са свързани помежду си. Софтуерът съдържа и анимации на мускулни движения, които дават поглед върху това как мускулатурата движи скелета. Той предлага и тестове за самооценка на знанията. Наред с това има и секция, в която са описани конкретни медицински състояния и проблеми, които могат да възникнат в съответния орган, система, област, както и насоки за превенцията им. Поради своята детайлност и нивото на текстово съдържание, Human Anatomy Atlas е най-подходящ за гимназиален етап на обучение, профилирана подготовка или обучение на студенти по медицина.

Демонстрация

mozaBook Classroom

Стереоскопична 3D проекция на човешкото тяло, анатомични системи и органи и възможност за виртуална дисекция. Софтуерът VIVED Anatomy се комбинира със zSpace, за да предоставите изключително качество за учениците/студенти в следването и подготовката им по медицина. Virtual ECG е софтуер, създаден за обучение и подготовка на студенти за извършване на електрокардиография (ЕКГ), поставяне на електроди, разпознаване на сърдечни области и различни сърдечни състояния.

Демонстрация

Образователна платформа за ученици от 4 – 16 години – ClassVR

ClassVR е продукт, създаден от Avantis Systems, водеща компания за образователни технологии. Това представлява цялостна технология за обучение, чрез виртуална реалност, като това включва: „самостоятелниˮ очила за виртуална реалност, пълни с уникален удобен за ученика интерфейс, контроли за жестове, вградени образователни ресурси и лесни за използване контроли за учители. ClassVR е новаторска нова технология, предназначена да помогне за повишаване на ангажираността и увеличаване на задържането на знания за ученици от всички възрасти.

Система за управление на класната стая

deliver-subject-to-student-vr-headsets

Виртуална реалност за индустрията

Виртуалната реалност (VR) и разширената реалност (AR) могат да отворят широк спектър от нови възможности за много индустрии, от разглеждане на имоти на 360 градуса за недвижими имоти, до осъзнаване на ситуацията и симулация за военно обучение. Виртуалната реалност може да спести време и значителни разходи и да осигури безопасно, потапящо и реалистично изживяване за потребителите, някои дори невъзможни в реалния свят. Технологията ClassVR може да бъде адаптирана, за да отговори на нуждите на много различни вертикални пазари, от решения с бели етикети до персонализирана разработка на хардуер и софтуер за конкретни случаи в индустрията.

VR & AR за недвижими имоти

Виртуалната и разширената реалност позволява на хората да концептуализират и да разберат това, което е трудно да се представи само от снимка или подробно описание. Така може да се покаже на някого портфолио от домове от уюта на офиса или клиентът да се насочи през нов дизайн, където може да изпита пространството, светлината и усещането за стая.

VR & AR за обществени атракции

Виртуалната и разширената реалност отварят цял свят от нови възможности за музеи, зоологически градини, аквариуми, научни центрове и тематични паркове. Преживяванията могат да се поставят в контекст, както никога преди, като посетителите се потопят в науката, историята, природата или развлеченията.

VR & AR за корпоративно обучение

Виртуалната реалност има неограничени възможности за обучение на работното място, от основни техники на ръчен труд, чак до развитие на

ръководни кадри на високо ниво. Уникалното решение за виртуална и разширена реалност на ClassVR позволява да се предоставят завладяващи виртуални тренировъчни преживявания за персонала без риск или последствия от разходите за отвеждането им на опасен обект или отдалечена дестинация.

VR & AR за обучение по военни отбрани

Едно от ключовите предимства на виртуалната реалност е възможността да се потопят потребителите във виртуален, но безопасен свят. Това е идеално за приложения в отбранителния сектор, като се предоставя на военните начин да придобият ценен опит на опасни или животозастрашаващи среди от безопасността на учебната стая.

Онлайн обучение на ClassVR

Онлайн курсът ClassVR се състои от изчерпателни лекции – с кратки видеоклипове и викторини, което позволява да се учи, когато е удобно на ученика. Той може да посети курса отново по всяко време, което му позволява да освежите паметта си или да изостри уменията си. Всеки курс се състои от фокусирани лекции: видеоклипове, които обхващат задълбочено темата; допълнителни документи за изтегляне за справка; бързи тестове, за да проверка на знанията.

Как изглежда?

C:\Users\Guest\Desktop\93289190_2689058157997149_4903150556492595200_n.jpg
C:\Users\Guest\Desktop\65868356_2432600516976249_2206856159208407040_n.png
C:\Users\Guest\Desktop\1050893b-bd43-4640-8c06-83631fa6ac09-new.jpg

Как работи ClassVR?

ClassVR дава достъп до стотици страхотни учебни програми за създаване, качването и използване на собствено съдържани, като дава максимална гъвкавост при преподаване. Позволява намирането и качването на собствено VR съдържание, включително 360-градусови снимки и видеоклипове, както и вграждане в урок по „плейлистˮ. Ако се цели създаване на собствени 360-градусови снимки и видео, тогава помага ClassCam, която е страхотна 360-камерна камера, предназначена за класната стая. Тя дава лесен начин за качване на съдържание в ClassVR.

Порталът ClassVR предоставя лесен начин за намиране на страхотни, ориентирани към учебната програма образователни VR ресурси. Наред с това позволява и търсене по тема или ключова дума и намиране на готови колекции или отделни ресурси, за изграждане на урок. Може да се качва и съхранява собствено VR съдържание, като 360-градусови изображения и видеоклипове Порталът ClassVR позволява на учителя да доставя дефинирано съдържание/уроци с ресурси на множество виртуални очила едновременно. Един прост набор от контроли за възпроизвеждане и пауза изпраща ресурси към очилата. Всички видеоклипове се секвенират едновременно, така че всеки ученик вижда видеоклипа в една и съща точка, което позволява на учителите да описват и коментират, докато се възпроизвежда.

За кого е предназначено?

 • За училища;
 • За детски градини;
 • За професионални центрове
 • За други обучителни организации;
 • За експерти създаващи обучително съдържание;
 • За учители и ръководители на учебни структури.

Софтуер на ClassVR

ClassVR се предлага в комплект с огромен набор от педагогически издържани, ангажиращи съдържание, заедно със структурирани планове за уроци, които помагат да се развихри въображението на учениците, оставяйки им спомени и преживявания, които помагат да се визуализират и разберат дори най-сложните учебни предмети. В момента има над 2000 предварително направени дейности, незабавно достъпни и обхващащи огромен набор от теми и предметни области на учебната програма, с преподаватели, които могат да добавят свои собствени ресурси, като 360-градусови снимки и видеоклипове, и да изградят свои собствени ангажиращи планове за уроци. С абонамента за портала ClassVR всеки месец се получават чисто нови планове и съдържание за уроци по VR и AR.

Теми с виртуална реалност

http://data.avncloud.com/organizations/18620/design123.png?date=1558015569&size=7752
http://data.avncloud.com/organizations/18620/science56.png?date=1558015679&size=5824
http://data.avncloud.com/organizations/18620/science-512.png?date=1565102393&size=12698
http://data.avncloud.com/organizations/18620/design-and-tech-512.png?date=1565102405&size=15587
http://data.avncloud.com/organizations/18620/designdrama.png?date=1558016399&size=8091
http://data.avncloud.com/organizations/18620/english-512.png?date=1565102551&size=23211

Съдържание за смесена реалност

Смесената реалност носи ново измерение за учениците – физическо взаимодействие. Смесвайки виртуални обекти с изгледи от реалния свят, смесената реалност позволява на учениците да взаимодействат физически с огромен набор от вълнуващи 3D модели. Така може човешко сърце да се „държиˮ в ръце, да се види отблизо паяк черна вдовица или да се влезе в средновековна къща. 3D моделите могат да се разглеждат директно в очилата ClassVR. Преместването може да стане само с главата или може да се взаимодейства като се изведи ARCube на изглед, като 3D моделът ще се прикрепи към него. Това позволява да се извършва манипулация и да се разглежда моделът точно така, сякаш се държите в ръка. В допълнение към библиотеката с 3D ресурси, отворената платформа на ClassVR улеснява преглеждането на собствените 3D модели на очилата. Това отваря невероятни творчески възможности за учениците. Също така може да се проектира и създава 3D модел в широк спектър от приложения (включително Microsoft Paint 3D), след което да се качи на портала и се „задържиˮ в ръцете в рамките на минути.

Съдържание с допълнителна реалност

Разширената реалност позволява на образователното съдържание да „оживееˮ, като учениците могат да разглеждат и да взаимодействат с вълнуващи 3D модели. По този начин се осигурява по-голяма ангажираност, разбиране и в крайна сметка запазване на знанията. Очилата ClassVR включват предна камера и собствено приложение ARC (Augmented Reality Classroom), така че учениците да могат да видят отблизо съдържание, като биещо сърце, просто като погледнат един от работните листове. ARC е вграден директно в интерфейса на очилата ClassVR и може да бъде стартиран с обикновен жест „палец нагореˮ. След като го стартират, учениците могат да видят нормалната си обстановка, но когато погледнат ARC задействащите изображения на работни листове или плакати, съдържанието оживява, предоставяйки интерактивни 3D модели, като машини, исторически артефакти, планети, кръвни клетки и много други вълнуващи образователни ресурси. Разширената реалност (AR) позволява на учениците да изследват исторически артефакти по съвсем нов и вълнуващ начин, например Втората световна война или да разгадаят мистериите на саркофага на фараона с работни листове на AR на ClassVR. Учениците могат да получат съвсем нова гледна точка за често доста абстрактни научни концепции и да си взаимодействат с нещо далеч по-осезаемо от алтернативното плоско 2D изображение.Разширената реалност (AR) позволява на учениците да изследват основите на дизайна и инженерството по нов и вълнуващ начин. Анимираните модели в библиотеката дават на учениците възможност безопасно да наблюдават как движещите се части взаимодействат в машините, помагайки им да визуализират как да вграждат тези връзки в собствените си творения.

Теми

C:\Users\Guest\Desktop\science.png
C:\Users\Guest\Desktop\DT.png
C:\Users\Guest\Desktop\English.png
C:\Users\Guest\Desktop\History.png

Източници за информация

www.classvr.com
https://www.youtube.com/watch?v=Nvi6tZyZwz8
https://www.youtube.com/watch?v=C8tuXxCA1PQ
https://www.youtube.com/watch?v=9iemKrFwbs0
https://www.youtube.com/watch?v=bN3JSk9xrhE
https://www.classvr.com/introduction-portal-video/

Образователна платформа от 4 -16 години Tiltbrush

C:\Users\Guest\Desktop\rexie-915x516.jpg

Когато учениците четат за нещо, те често искат да го изпитат. С VR те не се ограничават до описания на думи или илюстрации на книги, а могат да изследват темата и да видят как се сглобяват нещата. Благодарение на усещането за присъствие, което VR осигурява, учениците могат да научат за даден предмет, като го „изживеятˮ. Лесно е да се забрави, че VR преживяванията не са реални – тялото всъщност вярва, че е на ново място. Това ангажира ума по забележителен начин и запаметяването става бързо и без усилие. Вместо да се чете за Рим, VR може да транспортира човека в самата Римска империя. Вместо да се учи абстрактно за слънчевата система, може човек да бъде извисен като наблюдател на всички планети и дори да надникне в самите планети. Всяко пътуване се състои от VR панорами и пътувания, които варират от Великата китайска стена до Марс. Хората по целия свят могат да посещават места, които е практически невъзможно да се посетят лично. Google управлява това приложение в стотици училища по целия свят. Чрез интуитивни инструменти като tiltbrush пък всеки може да бъде художник.

Източници за информация

https://www.tiltbrush.com/
https://www.youtube.com/watch?v=TckqNdrdbgk 
https://www.youtube.com/watch?v=S4LO3NXVvh4 
https://www.youtube.com/watch?v=LBJPIgNXUDI 
https://www.youtube.com/watch?v=pc8dPHpFNQc 
https://www.youtube.com/watch?v=ZYLDzJZd8QE 

Професионално обучение с ECA Group

ECA Group е известна със своя опит в роботиката, автоматизираните системи, симулацията и индустриалните процеси. Фирмата разработва цялостни иновативни технологични решения за изпълнение на сложни мисии във враждебна или ограничителна среда. Има следните симулатори:

 • Симулатор с 16 вида шофьорски професии (коли, автобуси, линейки, камиони, военни автомобили, полицейски автомобили);
 • Симулатор на подводница;
 • Симулатор на кораб с военни цели;
 • Симулатор за управление на самолет.
C:\Users\Guest\Desktop\74701552_1006345439697172_84202331326906368_o.jpg
C:\Users\Guest\Desktop\91286846_1128831964115185_4041315697253416960_o.jpg
C:\Users\Guest\Desktop\67903347_937592833239100_252120168027652096_o.jpg
C:\Users\Guest\Desktop\5697-450-250-eca-group-tst-a320-touch-screen-trainerjpg.jpg

Източници за информация

https://www.ecagroup.com/en/about-us 
https://www.youtube.com/watch?v=VK7dOENBZL8&feature=emb_logo 
https://www.youtube.com/watch?v=izQqUdLeWeI&feature=emb_rel_pause 
https://www.youtube.com/watch?v=-Xq8t0MO_ak 
https://www.youtube.com/watch?v=5xz57vE5TQc 

Професионално обучение – AIR Entertainment

C:\Users\Guest\Desktop\fs19-ClaasPack-04-FS-1.jpg
C:\Users\Guest\Desktop\92e8dc47edb04c419126ca658f2ffe34.png

Източници за информация

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=UdiC_I0Q1nU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=YvT27_PEEFw
https://www.youtube.com/watch?v=4okwWYq9_QY
https://www.youtube.com/watch?v=_ldOJNj328c
https://www.youtube.com/watch?v=Lpzu6JhIUN8
https://www.youtube.com/watch?v=nyEe3h7W5dg&feature=emb_rel_pause
https://www.youtube.com/watch?v=4M4T9rBoWu0

Професионално обучение с Mimbus

При предоставянето на професионално обучение с виртуална реалност MIMBUS прави революция в обучението за ръчни занаяти, като предоставя на обучителите иновативни инструменти, които им позволяват да обучават своите ученици по-бързо, безопасно и на по-ниски разходи. Симулаторите на фирмата позволява да се спестят до 50% от разходите за обучение и значително да се намали продължителността на обучението. Благодарение на SIMSPRAY, учениците ще научат по забавен начин как да изпълняват жеста на истинския професионалист и да практикуват колкото пъти искат. След това те ще практикуват в реалния свят, след като придобият уменията, които ще им позволят да изпълняват забележителна работа.

C:\Users\Guest\Desktop\using-virtual-reality-welding-to-evaluate-and-train-welders-0.jpg
C:\Users\Guest\Desktop\VR-machines-Virtual-Reality-BLOG-IMAGE.jpg

Боядисване

C:\Users\Guest\Desktop\15304468_1491961497499014_5145640849037317122_o.jpg
C:\Users\Guest\Desktop\SimSpray-Painter-A-web2.png

Професионално обучение – дърводелски операции

C:\Users\Guest\Desktop\wood-ed-table_intro.png

Професионално обучение за управление на тежка техника и кранове

C:\Users\Guest\Desktop\C10307636.jpg
C:\Users\Guest\Desktop\77087.jpg
C:\Users\Guest\Desktop\Forklift-Simulator-Training.jpg
C:\Users\Guest\Desktop\Wheel-Loader-Simulator-Advanced-Earthmoving-Techniques.jpg
C:\Users\Guest\Desktop\CC_block_afternoon-1.jpg

C:\Users\Guest\Desktop\hqdefault (3).jpg

Професионално обучение за армията

C:\Users\Guest\Desktop\78057522_1029296917402024_2149487632495673344_o.jpg
C:\Users\Guest\Desktop\IMG_3225-e1429255083533.jpg
C:\Users\Guest\Desktop\9321306424_48f9121504_o.jpg
C:\Users\Guest\Desktop\vrt2.jpeg
C:\Users\Guest\Desktop\us-military.jpg
C:\Users\Guest\Desktop\82825190_1075080756156973_6995271534881275904_n.png

Източници за информация

www.mimbus.com
https://www.youtube.com/channel/UCZBzynmuk2L5sFu2mLGgFCw 
https://www.youtube.com/watch?v=8Q3w1FoueiM 
https://www.youtube.com/watch?v=KOaSsk6W0NU 
https://www.youtube.com/watch?v=SdEHrMj5Gig 
https://www.youtube.com/watch?v=BlJNMV4kgfc 
https://www.youtube.com/watch?v=lSZ_JN0n1ik 
https://www.youtube.com/watch?v=s-VUJBHz0AE 
https://www.youtube.com/watch?v=s9_6389emBQ 
https://www.youtube.com/watch?v=s-VUJBHz0AE 
https://www.youtube.com/watch?v=LPVXjCVy8lQ 
https://www.jmir.org/2019/3/e11529/
https://hubro.education/
https://news.lau.edu.lb/2020/rethinking-virtual-learning.php
https://blogs.bcm.edu/2014/02/18/lab-reopens-with-2-million-worth-of-simulation-models-virtual-reality-simulators/
https://phys.org/news/2017-11-virtual-instructor-close-to-reality-simulator.html
https://www.slideserve.com/penney/simulation-in-medical-education
https://elearninginfographics.com/virtual-reality-in-education-in-2017/
https://www.nature.com/articles/d41586-018-06831-1
https://www.dentistryiq.com/dentistry/article/14180624/virtual-realitys-potential-as-an-educational-tool-in-dentistry
https://www.statnews.com/2019/08/16/virtual-reality-improve-surgeon-training/
http://www.robotvirtualworlds.com/
https://awo.aws.org/2016/04/virtual-reality-is-revolutionizing-welding-education/
https://www.virtualroboticstoolkit.com/
https://opengeekslab.com/blog/benefits-virtual-reality-in-education/
https://www.shrm.org/resourcesandtools/hr-topics/technology/pages/why-virtual-reality-training-for-employees-is-catching-on.aspx
https://cyberleninka.org/article/n/1106919
https://wps.prenhall.com/bp_gamedev_1/54/14053/3597646.cw/index.html 
https://eftymarket.com/Invism.com/ 
https://www.ign.com/pc 
https://archive.org/details/principlesmodeli00soko_034 
https://web.mit.edu/manoli/turing/www/turing.html 
https://paxsims.wordpress.com/2009/01/27/carana/
https://link.springer.com/article/10.1007/s11095-006-0284-8 
https://academic.oup.com/neurosurgery/article-abstract/58/6/1009/2555121?redirectedFrom=fulltext 
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1445-2197.2010.05349.x 
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0193945917727237 

Професионално обучение с domeprojection.com®

domeprojection.com® разработва висок клас автоматични технологии за подравняване и калибриране на прожекции за системи за визуално показване за професионални среди за симулация и обучение, fulldome, планетариум и базирани на медии атракции, цифрово кино, дисплеи за виртуална и разширена реалност, както и интерактивни мултимедийни преживявания. Освен това, предлагат специални софтуерни решения за 360° и fulldome видеозаснемане.

C:\Users\Guest\Desktop\1053278_515192015212845_1371255568_o.jpg
C:\Users\Guest\Desktop\1063997_515193078546072_923187214_o.jpg
C:\Users\Guest\Desktop\1040543_515193198546060_1996960999_o.jpg
www.domeprojection.com
https://www.domeprojection.com/tutorials/
https://www.youtube.com/watch?v=mlpzJDdi6Zw
https://www.youtube.com/watch?v=tFcle4HKJFM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *