Ръководство за добри практики

Ръководство за добри практики

ГЛАВА ПЪРВА: ЧЕТВЪРТА ИНДУСТРИАЛНА РЕВОЛЮЦИЯКакво е Четвърта индустриална революция / Индустрия 4.0?

 

ГЛАВА ВТОРА: ВИРТУАЛНА РЕАЛНОСТКакво е реалност?

ГЛАВА ТРЕТА: ХАРДУЕР ЗА ВИРТУАЛНА РЕАЛНОСТОчила за виртуална реалност

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА СОФТУЕР ЗА ВИРТУАЛНА РЕАЛНОСТКакво е софтуер за виртуална реалност?

ГЛАВА ПЕТА: VR И 360-ГРАДУСОВИ ПАНОРАМИ В ПОЛЗА НА БИЗНЕСА
ГЛАВА ШЕСТА ВИРТУАЛЕН БИЗНЕС

Как работи виртуалният бизнес?

ГЛАВА СЕДМА ВИРТУАЛНА РЕАЛНОСТ В ИГРИТЕVR игрален хардуер

ГЛАВА ОСМА ВИРТУАЛНА РЕАЛНОСТ В ОБРАЗОВАНИЕТОВисокотехнологично обучение

ГЛАВА ДЕВЕТА ВИРТУАЛНА РЕАЛНОСТ В МЕДИЦИНАТА: ЛЕЧЕНИЕ, ОБРАЗОВАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ


Общи дефиниции за VR в медицината

ГЛАВА ДЕСЕТА ВИРТУАЛНА РЕАЛНОСТ И СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

 

VR терапия

 

ГЛАВА ЕДИНАДЕСЕТА ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ НА ВИРТУАЛНА РЕАЛНОСТ
ГЛАВА ДВАНАДЕСЕТА ВИРТУАЛНИ ОБИКОЛКИ

 

Европейски музеи и галерии