Медицинска симулация

Медицинската симулация  е съвременната методология за обучение на здравни специалисти чрез използването на съвременни образователни технологии.  Медицинската симулация е опитното обучение, от което всеки  студент или медицински специалист  се нуждае, но не винаги може да се включи по време на реалната грижа за пациента.  Медицинската симулация се нарича още симулация на здравеопазване , симулация на пациенти, хирургическа симулация , клинична симулация и други. По време на потапяща медицинска симулация обучаемите влизат в реалистична здравна обстановка, в която има симулация на пациенти ( различни тип манекени ), те се безжично от персонал  на място, но също така и виртуален стимулационен персонал  лекарски и технически персонал. Медицинската симулация може да  включва  множество компоненти като: , симулация на пациент, симулация на медицински сестри , хирургическа симулация и клинична симулация .   Симулатор на пациент представляват манекени, които създават максимално близки реалистични  медицински сценарии . Симулатори за кърмене Симулатори за хирургия Симулатори за раждане Хирургически симулатор Симулацията на пациента се предава на цифрово в реално време на други учащи се и се записва за възпроизвеждане по време на  учебния  процес.  Фасилитаторът(обучаващ) ръководи техническия контрол на манекена за продължителността на опита.Това експерт със силна лекарска експертиза, която може да даде различни медицински варианти при извършване на симулацията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *