Видове симулатори в медицината

Видове симулатори за: кардиологиястоматологиядерматологияСпешна медицинаСемейна медицинаОбща хирургиягинекологияВътрешна медицинаЛапароскопска хирургияЛека хирургиякърменеАкушерство и акушеркаонкологияофтамологияпедиатриярадиологияревматологияСпортна медицинаТравма и ортопедична хирургияУлтразвук урология Още медицински симулатори

Прочетете повече

Медицинско обучение: Симулационен център

Симулационен център е специализирана зона в здравната образователна сграда, медицински център или учебно заведение, която е предназначена за медицинска симулация . Здравните организации

Прочетете повече